ACTIVITY

Particles 4U

Projects for High School Students

There are several projects around the world that address young people and teachers, to give them the opportunity to explore cosmic particles. These projects are presented below. For further information, please visit the websites.

Particles 4U

“Umění je založeno na velmi jasných matematických principech, jako jsou proporcionalita a harmonie. Fyzikové zároveň musí být invenční, musí mít nápady, fantazii.” Fabiola Gianotti, generální ředitelka CERNu

Soutěž IPPOG Particles4U je výzva pro žáky a učitele, aby použili svou tvořivost a pomohli IPPOGu šířit po světě nadšení pro částicovou fyziku.

Particles4U

Particles4U je soutěž pro žáky a učitele sponzorovaná Evropskou fyzikální společností (European Physical Society, EPS) a organizovaná Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG). My v IPPOGu jsme vědci, mluvčí a pedagogičtí pracovníci zabývající se popularizací částicové fyziky na celém světě.

Zadání

Pokud jste žák nebo učitel na základní škole, pak pro vás máme následující výzvu. Vytvořte vzdělávací, zábavný a inspirativní nástroj, který ukáže, jak jsou elementární částice přítomny v našem každodenním životě. Může to být předmět, prototyp, výukový plán, aktivita, hra, experiment či dokonce umělecké dílo. Použijte svoji tvořivost! Vždy ovšem zahrňte výukový prvek – něco, co ukáže, že věda a elementární částice jsou klíčovou součástí našich životů.

Účastníci

Soutěž má dvě kategorie: jednu pro žáky do 12 let včetně a pro jejich učitele, druhou pro žáky od 13 let a pro jejich učitele. K účasti jsou zváni jednotlivci, skupiny, třídy či dokonce skupiny tříd z celého světa. Účastnit se mohou umělci, muzikanti, spisovatelé, stejně jako borci v matematice a ve vědě. Vaším úkolem je ukázat zbytku světa, že částicová fyzika je všude a že mnoha způsoby ovlivňuje naše životy.

Ceny

Dva nejlepší příspěvky v každé kategorii obdrží tyto ceny:

  • Návštěvu částicového fyzika z IPPOGu, který vás formou přednášky uvede do světa částicové fyziky a který odpoví na vaše otázky. Samozřejmě vše způsobem adekvátním vašemu věku a úrovni vašich znalostí.
  • Zvláštní dárek od CERNu a diplom pro vítěze dostane každý člen vítězných týmů jako ocenění dosaženého úspěchu.
  • Učitelé vítězných týmů v kategorii “pro žáky od 13 let a jejich učitele” dostanou opravdový funkční detektor elementárních částic. Stačí ho připojit k notebooku a spustit webový prohlížeč a můžete detekovat kosmické miony přímo ve třídě.

Jak se přihlásit

Vyplňte, prosím, formulář na webové adrese, a to do 7. ledna 2018. Přihláška musí obsahovat následující:

  • Popis vašeho příspěvku spolu s tím, jaký účel má plnit a pro kterou cílovou skupinu je určen;
  • Obrázky a/nebo video, které nám lépe pomohou pochopit jeho použití a možnosti;
  • Jakýkoliv další podpůrný materiál, o kterém si myslíte, že je relevantní.

Těšíme se na vaše tvořivé nápady!

Kontakt

Pokud máte jakékoliv otázky či pokud potřebujete pomoci s vaším projektem, kontaktujte, prosím, IPPOG tým na adrese ippog.info@cern.ch.